ภาพกิจกรรม 

                   

                                                       

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
กรุณาติดต่อ คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์
02-329-8143 (สายตรง) หรือ 02-329-8000 ต่อ 3633, 3634

โฆษณา